نظرسنجي

کدام بخش از دانشگاه بيشتر به درخواست هاي شما رسيدگي مي کند؟

آموزش 45.9%
امتحانات 3.1%
رايانه 23.4%
برنامه ريزي 27.6%


مشاهده نتايج

دسته اخبار

گالري تصاوير

  آلبوم تصاوير

تعداد  : 2

   

تصاویر از محیط دانشگاه پیام نور مرکز منجیل

تعداد تصوير : 6
مرتبه نمايش : 5544

تصاویر از محیط دانشگاه اعم از سایت کامپیوتر ، سردر دانشگاه ، آزمایشگاه و ... دانشگاه پیام نور مرکز منجیل .

 

     

setad

تعداد تصوير : 6
مرتبه نمايش : 4216